Odbiór techniczny mieszkania od dewelopera

Podczas finalizacji zakupu lokalu, bardzo ważną rolę odgrywa odbiór techniczny mieszkania lub domu od dewelopera. Jest to moment, w którym dochodzi do sprawdzenia, czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z tym, co zostało zapisane w umowie. Jest to bardzo trudne do zweryfikowania, dlatego warto skorzystać z pomocy profesjonalistów, którzy będą w stanie wykryć wszystkie ewentualne wady oraz sprawdzić zgodność lokalu z normami budowlanymi i dokumentacją.

Czemu przeprowadza się odbiór techniczny mieszkania lub domu?

Ze względu na to, że w momencie podpisywania umowy zwykle inwestycja nie jest jeszcze gotowa, a nabywca nie może ocenić jej stanu. W związku z tym, przed przeniesieniem własności ma możliwość upewnienia się, w obecności dewelopera, czy wszystko zostało zrealizowane zgodne z zapisami zawartymi w umowie. Jest to okazja do sprawdzenia stanu technicznego np. ścian, podłóg, okien oraz wszelkich instalacji.

Czy odbiór techniczny to tylko formalność?

Wydawałoby się, że sprawa jest prosta – deweloper realizuje postanowienia umowy, a następnie przenosi własność na nabywcę. Niestety nie zawsze wszystko przebiega tak bezproblemowo. Właśnie dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców. Podczas sprawdzania, nasz specjalista upewni się, czy nie ma żadnych usterek np. nierównych tynków, ścian, nieszczelnych okien, zarysowań czy wadliwych instalacji, następnie zasygnalizuje wszelkie ewentualne nieprawidłowości. Z nami każdy odbiór techniczny mieszkania lub domu od dewelopera odbywa się w pełni profesjonalnie, a każdy element zostaje sprawdzony zgodnie z procedurami.