Najczęściej zadawane pytania

1. Jak długo działają Państwo na rynku?

W obecnej formule usługi świadczymy od lipca 2019 roku. Usługi prawne i techniczne, które obecnie oferuje sprawdzoneM.pl, w oparciu o posiadane doświadczenie wykonujemy od 2014 roku.

2. Jak mogę przesłać umowę? Czemu nie mogę jej załączyć do formularza kontaktowego?

Po przesłaniu zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego bądź bezpośrednio na nasz adres mailowy, prosimy Klientów o przesłanie odpowiedniej umowy drogą mailową. Wtedy też prosimy Państwa o dodatkowe informacje istotne dla analizy, np. czy zakup nieruchomości jest planowany ze środków pochodzących z kredytu hipotecznego. Wtedy też przekazujemy Klientowi dane dotyczące płatności oraz ustalamy termin na dokonanie analizy lub odbiór technicznego lokalu.

3. Na czym polega analiza treści umowy przekazanej przez dewelopera?

Analiza ma na celu przedstawienie kluczowych aspektów (w zależności od umowy) związanych z zawarciem umowy z deweloperem, takich jak możliwość odstąpienia od umowy czy też konsekwencje opóźnień w odbiorze lokalu. Na umowę nanosimy komentarze, które wyjaśniają najbardziej istotne dla klienta postanowienia umowy, sugerujemy możliwe doprecyzowania oraz rekomendujemy kwestie, które klient powinien z deweloperem wyjaśnić przed podpisaniem umowy. Taka forma gwarantuje, iż (i) umowa została należycie przeanalizowana, (ii) uwagi oraz zmiany nie są ogólnymi rekomendacjami przedstawianymi każdemu z klientów, (iii) klient jest w stanie rozmawiać z deweloperem o konkretnych punktach umowy.

4. Czy mogę zmienić umowę z deweloperem na bazie Państwa uwag?

Nasze uwagi w głównej mierze mają na celu uświadomienie Klientowi konsekwencji oraz ryzyk jakie wiążą się z podpisaniem umowy, np. skutki opóźnienia w realizacji inwestycji. Sygnalizujemy także, które z postanowień wymagają doprecyzowania lub które mogą być przedmiotem rozmów z deweloperem.

5. Czy istnieje możliwość dodatkowych konsultacji? Jaki jest ich koszt?

Tak. Zdarza się, iż Klienci wracają z dodatkowymi pytaniami wykraczającymi już poza standardową analizę umowy deweloperskiej. W takim wypadku zdecydowanie preferujemy i rekomendujemy mailową formę kontaktu, która gwarantuje, iż rezultat naszych prac w pełni pokryje się z wątpliwościami podnoszonymi przez Klienta. W takim wypadku usługę wyceniamy indywidualnie, mając na uwadze zakres uprzednio przeprowadzonych analiz.