Jak bezpiecznie nabyć nieruchomość obciążoną hipoteką?

W ostatnich latach zdecydowaną większość nieruchomości finansowano ze środków pochodzących z zaciągniętego kredytu hipotecznego. Wbrew powszechnym obawom, obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym w postaci hipoteki, nie wyklucza możliwości jej bezpiecznego nabycia. Należy jednak zadbać o kwestie formalne, w tym o uzyskanie stosownych dokumentów.

Pierwszym krokiem przy negocjacji warunków umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie przez sprzedawcę dokumentu z banku o aktualnej wysokości zadłużenia wynikającego z zawartej umowy kredytu. Wierzyciel hipoteczny powinien również udzielić zgody w zakresie wykreślenia hipoteki w przypadku całkowitej spłaty pozostałego długu.

Strony przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości powinny zadbać o precyzyjne sformułowanie postanowień dotyczących ceny i sposobu jej zapłaty. Wszelkie środki pozostałe do spłaty kredytu powinny być zgodnie z wolą stron, wpłacone na konto wierzyciela hipotecznego, tj. banku, który udzielił sprzedawcy kredytu. Pozostałą część ceny – w przypadku, gdy cena przewyższa wysokość pozostałego długu wobec banku – kupujący wpłaca bezpośrednio na rachunek bankowy sprzedawcy.

Powyższe działanie będzie stanowiło podstawę do uzyskania przez zbywającego lokal stosownego zaświadczenia z banku o spłacie kredytu i wygaśnięciu zobowiązania. Dlatego należy pamiętać o postanowieniu, które będzie obligować sprzedawcę do przekazania przedmiotowego dokumentu nabywcy lokalu. Bowiem na mocy zaświadczenia załączonego do formularza „KW-WPIS”, nowy właściciel nieruchomości będzie mógł skierować wniosek o wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

zdjęcie: flickr.com

Dodaj komentarz