Rachunek powierniczy – otwarty czy zamknięty?

Rachunek powierniczy – otwarty czy zamknięty?

Ustawa deweloperska, w celu ochrony środków finansowych klientów deweloperów, wprowadziła liczne konstrukcje prawne, do których stosowania zobowiązani są realizujący inwestycje deweloperzy. Jednym z nich jest obowiązek posiadania przez dewelopera mieszkaniowego rachunku powierniczego, służącego gromadzeniu środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę przyszłego lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego, w ramach realizowanego przez dewelopera przedsięwzięcia. Ustawa przewiduje dwa rodzajeWięcej oRachunek powierniczy – otwarty czy zamknięty?[…]

Kredyt hipoteczny przy umowie deweloperskiej – na co uważać?

Kredyt hipoteczny przy umowie deweloperskiej – na co uważać?

Coraz częściej, przed uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej na zakup mieszkania, banki wymagają przedstawienia przez potencjalnego kredytobiorcę zawartej umowy deweloperskiej. W takim przypadku, kupujący powinni w odpowiedni sposób zabezpieczyć się na wypadek nieuzyskania kredytu. Zawierając umowę deweloperską, warto rozważyć najgorszy scenariusz – nieuzyskanie pozytywnej decyzji kredytowej. Na decyzję odmowną udzielenia kredytu mogą składać się przyczyny niezależneWięcej oKredyt hipoteczny przy umowie deweloperskiej – na co uważać?[…]

Jeśli potrzebujesz pomocy naszych prawników lub inżynierów, chcesz z nami współpracować lub masz jakiekolwiek inne pytanie – czekamy na Twoją wiadomość.